ขะลำ ความเชื่อชาวอีสาน

ขะลำ การขะลำ เป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งของชาวภาคอีสาน ซึ่งเชื่อว่าหากปฏิบัติได้จะเกิดผลดีแก่ตนเองและครอบครัว เป็นต้น เช่น คนคลอดลูกใหม่อยู่ไฟหรืออยู่กรรม จะต้องไม่กินเนื้อสัตว์และหน่อไม้ จะทำให้ผิดไฟอาจทำให้ถึงตายได้ หรือมีคนในครอบครัวเสียชีวิตที่อื่นจะไม่เอาเข้าบ้าน ถือว่าจะทำให้ครอบครัวเดือนร้อนและมีคนตายตามไปอีก เป็นต้น ซึ่งลักษณะของการขะลำ จะเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลและกลุ่มบุคคล ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีหลงเหลืออยู่ตามชนบทในจังหวัดมุกดาหาร

อ่านเพิ่มเติม ของไหว้ ของแก้บน นำมาทานได้หรือไม่?

Related Posts