ไหว้ย่านาง

บทสวดไหว้แม่ย่านางรถ

ตำนานความเชื่อในเรื่องของ ‘แม่ย่านาง’ มีมาอย่างยาวนาน โดยเชื่อว่าแม่ย่านางคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตประจำเรือแต่ละลำ โดยชาวเรือที่จะออกเดินทางจะต้องมีการบูชากราบไหว้เพราะเชื่อว่าแม่ย่านางจะช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยตลอดการเดินทาง ซึ่งนอกจากความเชื่อที่ว่าแม่ย่านางสถิตอยู่ประจำเรือแล้ว ต่อมาก็ได้มีความเชื่อว่าแม่ย่านางจะคอยช่วยคุ้มครองยานพาหนะอื่นเช่น รถยนต์ รถไฟ หรือเครื่องบินด้วย

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าตามความเชื่อแล้วแม่ย่านางจะสถิตอยู่ในทุกยานพาหนะ วันนี้ Sanook Horoscope จึงขอนำบทสวด ขั้นตอน และของที่ต้องใช้ไหว้ สำหรับใครที่เพิ่งออกรถใหม่มาฝาก สำหรับผู้ที่อยากเสริมความเป็นสิริมงคล หรือความสบายใจในทุกการเดินทางก็สามารถทำตามกันได้เลย

ของที่ใช้ไหว้

  • ธูป 9 ดอก
  • ข้าว 1 ถ้วย
  • หมาก, พลู และเส้นสีฟัน 3 คำ
  • ยาสูบ 3 มวน
  • ผลไม้ไหว้แม่ย่านางรถ 5 ชนิด ประกอบด้วย กล้วยน้ำหว้า 2 หวี, สับปะรด, แก้วมังกร, ทับทิม และมะพร้าว

ขั้นตอนการไหว้

  • จัดเตรียมของที่จะใช้ไหว้วางบนโต๊ะและตั้งไว้หน้ารถ
  • ท่องนะโม 3 จบ ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และอธิษฐานถึงแม่ย่านางให้มารับของไหว้ และขอให้ช่วยคุ้มครองจากอันตราย และอุบัติเหตุ และท่องบทสวด “สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ”

การไหว้ลาแม่ย่านาง

เมื่อธูปหมดดอกแล้ว ให้ลาแม่ย่านาง โดยท่องนะโม 3 จบ พร้อมกล่าว “พุทธังลา ธัมมังลา สังฆังลา ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้เพื่อให้เป็นทานต่อไป เป็นยารักษาโรค อย่าให้เกิดโทษเลย นะ เสสัง มังคะลา ยาจามะ” จากนั้นก็สามารถนำของไหว้มาทานเพื่อเป็นสิริมงคลได้

Related Posts