ห้ามปลูกต้นลั่นทมในบ้าน

ห้ามปลูกต้นลั่นทมในบ้าน

ความเชื่อนี้มาจากชื่อของต้นลั่นทม ที่ออกเสียงคล้ายกับคำว่า “ระทม” ที่แปลว่าความทุกข์ เลยเชื่อกันว่าหากปลูกต้นไม้ดังกล่าวในบ้าน จะทำให้ภายในบ้านมีแต่ความทุกข์ อีกทั้งต้นลั่นทมเป็นต้นไม้ที่มียางเป็นพิษและมักจะมีตัวบุ้งมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น หากปลูกไว้ในบ้านอาจเกิดอันตรายได้ แต่ในปัจจุบันต้นไม้ชนิดนี้มีการนำมาจัดสวนกันอย่างแพร่หลาย โดยมีการเปลี่ยนชื่อเป็น ลีลาวดี หรือที่แปลว่า ดอกไม้ที่มีท่วงท่าสวยงามอ่อนช้อยค่ะ

Related Posts